Men’s Basketball

Nov. 13th vs. University of Minnesota-Crookston

MBBvsUMC

Nov. 14th vs. Mount Marty College

MBBvsMMC(OT)

Women’s Basketball

Nov. 10th vs. William Penn University

WBBvsWP

Nov. 13th vs. Bethany Lutheran College

 

WBBvsBLC(2OT)

Ice Hockey

Nov. 13th vs. #1 Lindenwood University-Belleville

HockeyvsLUB

Nov. 14th vs. #1 Lindenwood University-Belleville

hockeyvsLUB2