Women’s Soccer

Nov. 5th vs. University of Jamestown

(NSAA Tournament Quarterfinal)

WomenssoccervsUJ

Men’s Soccer

Nov. 6th vs. University of Jamestown

(NSAA Tournament Semifinal)

MenssoccervsUJ

Men’s Basketball

Nov. 3rd vs. #24 Dakota Wesleyan University

MBBvsDWU

 

Nov. 7th vs. Cardinal Stritch University

MBBvsCSU

Women’s Basketball

Nov. 4th vs Minnesota State University-Mankato

WBBvsMSUM

Ice Hockey

Nov. 6th vs University of Minnesota-Twin Cities

HockeyvsUMTC1

Nov. 7th vs University of Minnesota-Twin Cities

HockeyvsUMTC2

Football

Nov. 8th vs Valley City State University

(Dacotah Bank/NSAA Bowl)

FootballvsVCSU